Dla przyszłych Przewodników

Każdy kandydat na instruktora, chcący przejść Cech Instruktorski musi zrealizować cztery moduły.

  1. Moduł – Wyprawa

Jedziesz żeby dowiedzieć się po co jest harcerstwo.

Tygodniowy wyjazd w formule wędrowniczej – nastawionej na wyczyn, służbę i pracę nad sobą. Miejsce do zdrowej dyskusji na trudne i ważne tematy, otwarcie się na inne środowiska harcerskie, a także poznanie i zażycie instruktorstwa jako przygody i służby – poznanie świadectwa innych instruktorów.

Kursy realizowane są na poziomie hufców i raz do roku realizowane przez referat wędrowniczy. Więc w pierwszej kolejności spytaj hufcowego, czy wyprawa jest realizowana w Twoim hufcu. Jeśli nie – pisz do referenta wędrowniczego – [email protected] – lubo czekuj tutaj na informację o zapisach.

Najbliższy termin wyprawy wędrowniczej chorągwi: TBD

  1. Moduł – Metodyczny

Jedziesz żeby dowiedzieć się jak prowadzić drużynę.

Dwutygodniowa część stała – metodyczna kursu, w formie wzorcowego obozu harcerskiego. Jeden obóz kursowy (niezależnie od metodyki), w czasie którego połowa programu realizowana jest przez kursantów wspólnie, a druga połowa w podziale na metodyki. Mimo rozdzielonego programu kursanci żyją i współtworzą jeden podobóz.

Forma kursu może być modyfikowana w związku z obostrzeniami pandemicznymi.

Termin: II połowa sierpnia 2021

Zapisy oraz więcej informacji na stronie kursu (link)

  1. Moduł – Próba Instruktorska – Szkoła Miecza

Realizujesz, żeby sprawdzić to czego się nauczyłeś.

Moduł ten rozpoczyna się w dniu zakończenia modułu metodycznego – kandydat ma teraz za zadanie wybranie sobie opiekuna, rozpisanie oraz otwarcie próby instruktorskiej zawierającej zadania z kolejnego modułu.

  1. Moduł – Praktyki

Realizujesz żeby zobaczyć jak robią to inni.

Realizujesz zadania w drużynie i gromadzie innej niż swoja. W czasie praktyk masz sprawdzić zdobytą wiedzę teoretyczną w terenie, pod okiem drużynowego dobrze prowadzonej jednostki – drużyny puszczańskie i leśne/gromady tropu wilka. Dodatkowo odwiedzasz również jednostkę z poziomu metodycznego innego niż swój w celu zaznajomienia się z form współpracy pomiędzy poziomami metodycznymi.

Termin: 09/10.2021

Zapisy: Wkrótce

W przypadku dodatkowych pytań należy pisać do szefa Mazowieckiej Szkoły Instruktorskiej – [email protected]

Przewodzą nie po to by być pierwszymi, ale po to by służyć.