Dla opiekunów i hufcowych

Druhu!

Skoro trafiłeś na tę stronę, to znaczy, że chcesz być opiekunem próby na stopień instruktorski lub jesteś hufcowym kandydata.

Znajdziesz tutaj kilka materiałów, które mogą Ci się przydać – odnoszących się do pracy z kandydatem, ale też do innych wymaganych przez Komisję Instruktorską czynności – w szczególności mających wesprzeć Cię w stworzeniu opinii o kandydacie, bowiem jest to dla Komisji bardzo ważny dokument.

Mamy nadzieję, że będą one dla Ciebie pomocne.

Czuwaj!

Komisja Instruktorska MChH-y

  1. List do opiekuna

Chcesz zostać opiekunem próby na stopień instruktorski? Jeżeli tak, to przygotowaliśmy do Ciebie krótki list.

W pierwszej kolejności jednak sprawdź, czy spełniasz wymogi formalne:

  1. jeżeli jesteś drużynowym i chcesz otworzyć próbę na stopień przewodnika ze swoim przybocznym, to musisz najpierw sam otworzyć próbę na stopień podharcmistrza;
  2. w innych przypadkach możesz zostać opiekunem próby przewodnikowskiej, gdy zdobędziesz stopień podharcmistrza;
  3. jeżeli jesteś hufcowym i chcesz otworzyć próbę na stopień podharcmistrza z instruktorem swojego hufca, to musisz najpierw sam otworzyć próbę na stopień harcmistrza;
  4. w innych wypadkach możesz zostać opiekunem próby podharcmistrzowskiej, gdy zdobędziesz stopień harcmistrza.

Później przeczytaj poniższy “List do opiekuna” i zastanów się, czy na pewno chcesz podjąć się tej funkcji!

Życzymy Ci powodzenia na tej ścieżce!

List do opiekuna (pdf) (docx)

  1. Jak napisać opinię

Tak hufcowy, jak i opiekun obowiązani są napisać i przedłożyć Komisji Instruktorskiej opinię o kandydacie:

  1. opiekun – przed otwarciem próby;
  2. hufcowy – przed zamknięciem próby.

Dla Komisji jest to bardzo istotny element oceny, początkowo potrzeb kandydata, a na końcu próby – jego rzeczywistych działań i osiągnięć. To opiekun i hufcowy bezpośrednio widzą pracę kandydata i jako starsi instruktorzy są w stanie ocenić ją z perspektywy wychowawczej.

Z tego powodu bardzo zależy nam, żeby opinie które trafiają do Komisji były maksymalnie treściwe. Żeby ułatwić to hufcowym i opiekunom, poniżej prezentujemy instrukcję sporządzania opinii o kandydacie.

Instrukcja do opinii (pdf) (docx)

  1. Inne materiały

Druhu Opiekunie,

Żeby ułatwić Ci poszukiwanie materiałów potrzebnych przy planowaniu próby lub pracy z podopiecznym, poniżej załączamy pliki ze strony głównej KI, które mogą być pomocne:

Wykaz kompetencji instruktorskich MChH-y

Wytyczne do prób oraz pytania do zamykających próby (pdf)(docx)

Regulamin Stopni Instruktorskich i lista lektur

Jeżeli masz jakieś pytania lub chcesz skonsultować się z członkiem Komisji – spójrz na stronę Otwarte Konsultacje z KI

Przewodzą nie po to by być pierwszymi, ale po to by służyć.