Cech Instruktorski

Kształcenie w naszej chorągwi opiera się na dwóch dużych filarach:

  • Mazowieckiej Szkoły Instruktroskiej
  • Komisji Instruktorskiej

Mazowiecka Szkoła Instruktorska (MSI)

Odpowiada za realizację kursów, które pomagają nabyć nowe kompetencje wymagane na nasze stopnie instruktorskie.

W sekcji „przewodnik” znajdziesz wszystkie informacje o kursach, które pomogą Ci w osiągnięciu stopnia przewodnika ZHR. W sekcji „podharcmistrz” umieszczamy informacje dotyczące aktualnych kursów dla przyszłych podharcmistrzów ZHR. W sekcji „instruktor” znajdują się informacje o modułach szkoleniowych, które są otwarte dla wszystkich aktywnych instruktorów w naszej chorągwi.

Komisja Instruktorska (KI)

Odpowiada za weryfikację kompetencji instruktorskich i wsparcie w zaplanowaniu ich zdobywania przez próby instruktorskiej.

Wszystkie aktualne dokumenty i terminy spotkań znajdzie w sekcji „Komisja Instruktorska„.

Przewodzą nie po to by być pierwszymi, ale po to by służyć.