Biuletyn Informacyjny MChH-y

Mazowiecka Chorągiew przesyła mailem regularny Biuletyn wysyłany co wtorek do wszystkich instruktorów. W szczególnych przypadkach mogą do listy mailingowej zostać dołączeniu także inni działacze harcerscy. 

Prześlij informację w Biuletynie

Aby przekazać informację w Biuletynie, należy przesłać ją mailem na adres [email protected] z tytułem: Informacja do Biuletynu. Ponieważ Biuletyn ukazuje się co wtorek, materiały do niego należy przesłać do poprzedzającej go niedzieli włącznie.

Przesyłając informację należy podać:

  • proponowany tytuł informacji
  • treść informacji – w formie, w jakiej ma zostać przesłana
  • ewentualne załączniki, najlepiej zapisane w formacie PDF i odpowiednio nazwane (np. Broszura Informacyjna ZHZ.pdf). Załączniki powinny mieć jak najmniejszą “objętość”. 

Zapisz się do Biuletynu

Aby zapisać się do biuletynu, należy przesłać prośbę o dołączenie do listy mailingowej na adresy: [email protected] oraz [email protected] podając:

  • imię
  • nazwisko
  • adres e-mail na który ma trafiać biuletyn
  • stopień harcerski (jeżeli jest)
  • stopień instruktorski (jeżeli jest)
  • pełnioną funkcję (jeżeli jest)

Adres e-mail w domenie @zhr.pl:

Dobrą praktyką dla wszystkich harcerzy, a szczególnie instruktorów, jest posiadanie skrzynki pocztowej w domenie @zhr.pl .

Zapewnia to nie tylko wiarygodność w oczach rodziców i podmiotów zewnętrznych, ale też dostęp do 30 GB pamięci na Dysku Google oraz bezpieczeństwo cyfrowych danych. Ponadto, wiele materiałów i ankiet dostępne jest wyłącznie dla adresów zarejestrowanych w takiej domenie.

Jak założyć konto?

Napisz maila do okręgowego koordynatora IT – w przypadku Okręgu Mazowieckiego jest to phm. Bartosz Kopeć (mail: [email protected]). W treści maila zawrzyj odpowiednie informacje (np. mail dla 51 WDH Zieleniec, mail dla Adama Abackiego, strona www dla Obwodu Praga-Południe) oraz osobę odpowiedzialną za daną usługę.

Nazwa konta mailowego powinna zgadzać się z jednym ze schematów:

Zazwyczaj konta są zakładane do 24 godzin od wysłania maila, ale zdarza się, że później. Jeśli po 5-6 dniach nie ma odpowiedzi, wyślij maila z przypomnieniem – istnieje możliwość, że w natłoku wiadomości mail został przeoczony 😉

Przewodzą nie po to by być pierwszymi, ale po to by służyć.