Biuletyn Informacyjny MChH-y

Mazowiecka Chorągiew przesyła mailem regularny Biuletyn wysyłany co wtorek do wszystkich instruktorów. W szczególnych przypadkach mogą do listy mailingowej zostać dołączeniu także inni działacze harcerscy. 

Prześlij informację w Biuletynie

Aby przekazać informację w Biuletynie, należy przesłać ją mailem na adres maz.chm@zhr.pl z tytułem: Informacja do Biuletynu. Ponieważ Biuletyn ukazuje się co wtorek, materiały do niego należy przesłać do poprzedzającej go niedzieli włącznie.

Przesyłając informację należy podać:

 • proponowany tytuł informacji
 • treść informacji – w formie, w jakiej ma zostać przesłana
 • ewentualne załączniki, najlepiej zapisane w formacie PDF i odpowiednio nazwane (np. Broszura Informacyjna ZHZ.pdf). Załączniki powinny mieć jak najmniejszą “objętość”. 

Zapisz się do Biuletynu

Aby zapisać się do biuletynu, należy przesłać prośbę o dołączenie do listy mailingowej na adresy: maz.chm@zhr.pl oraz komendant.maz@zhr.pl podając:

 • imię
 • nazwisko
 • adres e-mail na który ma trafiać biuletyn
 • stopień harcerski (jeżeli jest)
 • stopień instruktorski (jeżeli jest)
 • pełnioną funkcję (jeżeli jest)

Adres e-mail w domenie @zhr.pl:

Dobrą praktyką dla wszystkich harcerzy, a szczególnie instruktorów, jest posiadanie skrzynki pocztowej w domenie @zhr.pl .

Zapewnia to nie tylko wiarygodność w oczach rodziców i podmiotów zewnętrznych, ale też dostęp do 30 GB pamięci na Dysku Google oraz bezpieczeństwo cyfrowych danych. Ponadto, wiele materiałów i ankiet dostępne jest wyłącznie dla adresów zarejestrowanych w takiej domenie.

Jak założyć konto?

Napisz maila do okręgowego koordynatora IT – w przypadku Okręgu Mazowieckiego jest to phm. Bartosz Kopeć (mail: bartek.kopec@zhr.pl). W treści maila zawrzyj odpowiednie informacje (np. mail dla 51 WDH Zieleniec, mail dla Adama Abackiego, strona www dla Obwodu Praga-Południe) oraz osobę odpowiedzialną za daną usługę.

Nazwa konta mailowego powinna zgadzać się z jednym ze schematów:

 • nazwisko@zhr.pl
 • imie.nazwisko@zhr.pl
 • i.nazwisko@zhr.pl
 • nazwa@zhr.pl

Zazwyczaj konta są zakładane do 24 godzin od wysłania maila, ale zdarza się, że później. Jeśli po 5-6 dniach nie ma odpowiedzi, wyślij maila z przypomnieniem – istnieje możliwość, że w natłoku wiadomości mail został przeoczony 😉

Przewodzą nie po to by być pierwszymi, ale po to by służyć.