Wędrownicy na wyprawie zimowej

Wędroreferat

 1. Kontakt
 2. Plany pracy jednostek wędrowniczych
 3. Naramiennik wędrowniczy
 4. Kto może prowadzić wędrowników?
 5. Praktyki wędrownicze dla instruktorów
 6. Program wędrowniczy w środowiskach
 7. Wyprawy wędrownicze
 8. Wędrownicy na Mazowszu

Kontakt

We wszelkich sprawach związanych z działalnością wędroreferatu można kontaktować się mailowo z referentem:

hm. Janek Kamiński
[email protected]
tel. 602 199 161

Plany pracy jednostek wędrowniczych

Zasady zatwierdzania planów pracy jednostek wędrowniczych na rok harcerski 2020/2021:

 1. Plan pracy zatwierdza hufcowy w trybie i terminie ustalonym w hufcu.
 2. Plan pracy każdej jednostki wędrowniczej oprócz do hufcowego powinien być wysłany do referenta wędrowników ([email protected]). Referent może zgłosić uwagi do planu; o ich uwzględnieniu przy zatwierdzaniu decyduje hufcowy.
 3. W sprawach metodyki wędrowniczej hufcowi i drużynowi mogą korzystać z pomocy referenta, gdy tylko tego potrzebują.

Naramiennik wędrowniczy

W Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy każdy instruktor posiadający naramiennik wędrowniczy może prowadzić próby i przyznawać naramiennik wędrowniczy harcerzom z drużyny, którą prowadzi.

W sytuacji, gdy w jakiejś drużynie żaden z instruktorów nie posiada naramiennika, harcerz może odbywać próbę poza drużyną – próbę prowadzi wtedy wybrany przez harcerza instruktor z innej drużyny.

Każdy instruktor, który nie posiada naramiennika wędrowniczego, może go zdobyć w referacie. Aby to zrobić, musi zgłosić się do referenta, który ustali z nim warunki próby i tryb przyznania.

Kto może prowadzić wędrowników?

Wędroreferat zasadniczo zachęca do zakładania drużyn wędrowniczych przede wszystkim instruktorów już doświadczonych w prowadzeniu drużyny: zuchowej lub harcerskiej. Niemniej, przyjmujemy każde chętne ręce do pracy. Jeśli chcesz zakładać wędrowników – skontaktuj się z nami, a postaramy się Ci pomóc.

Praktyki wędrownicze dla instruktorów

Możliwe jest odbywanie praktyk z metodyki wędrowniczej. Może być to wartościowy element próby podharcmistrzowskiej lub dobry element przygotowania do założenia lub przejęcia drużyny wędrowników. Wędroreferat sugeruje następujący program praktyk:

 1. Udział w organizacji wyprawy wędrowniczej jako stażysta (patrz: Wyprawy wędrownicze). Cel: współpraca z doświadczoną kadrą wędrowniczą, nauka praktycznych umiejętności planowania i organizacji programu wędrowniczego.
 2. Odbycie praktyki w dwóch różnych mazowieckich drużynach wędrowników. Cel: poznanie różnorodnych stylów pracy z wędrownikami, nauka praktycznego tworzenia programu wędrowniczego. Zakres: w każdej drużynie należy być na dwóch zbiórkach lub wyjazdach:
  – pierwsza zbiórka – zapoznawcza (w roli uczestnika); po tej zbiórce planujesz z drużynowym udział w następnej
  – druga zbiórka – warsztatowa (w roli członka kadry); na tej zbiórce prowadzisz jeden element programu (część wędrówki, dyskusję, lub tp.)
  Przynajmiej jedna z tych czterech zbiórek powinna być biwakiem/wyprawą z nocowaniem.
 3. Odbycie praktyki w jednej drużynie wędrowniczej SPOZA Mazowsza. Cel: poznanie różnorodnych stylów pracy z wędrownikami. Zakres: ustalany z właściwym drużynowym; minimum to udział w zbiórce (niekoniecznie biwaku/wyprawie), optimum to samodzielne przeprowadzenie jakiegoś elementu tej zbiórki.
 4. Sporządzenie i przesłanie do referenta:
  – raportu z praktyk – punkt po punkcie opisany krótko przebieg praktyk w poszczególnych drużynach,
  – krótkiego (4-8 tys, znaków) artykułu metodycznego, zawierającego refleksje i spostrzeżenia na temat pracy wędrowniczej poczynione w czasie praktyk.

Wszystkie elementy praktykant powinien zorganizować sobie samodzielnie. Referat pomaga w nawiązaniu kontaktu z drużynami i ewentualnych problemach.

Program wędrowniczy w środowiskach

Wędroreferat zachęca, by w hufcach, gdzie nie działają drużyny wędrownicze, były organizowane przedsięwzięcia programowe adresowane do chłopców w wieku wędrowniczym. Trzeba pamiętać, że wędrownik to każdy harcerz w wieku od około 15 lat, niezależnie od przydziału organizacyjnego (może to być np. członek zastępu starszego w drużynie harcerzy, zastępowy, przyboczny harcerski lub zuchowy).

Drużyny, szczepy, hufce

Elementy programu wędrowniczego mogą znaleźć się w programach drużyn harcerskich (zastępy starsze, zastępy zastępowych, kadry), gromad zuchowych (kadry gromad), szczepów oraz hufców. Hufcowi przy sprawdzaniu planów pracy jednostek i planowaniu pracy hufca powinni zwracać uwagę, by tam, gdzie nie działają jednostki wędrownicze, pojawiła się możliwość „wędrownikowania” w takim zakresie, w jakim jest to możliwe.

Należy na to patrzeć tak, że program wędrowniczy na poziomie wyższym niż drużyna (rozumiana szeroko, jako tzw. wielka drużyna) jest stadium przejściowym. Celem jest działanie jak największej liczby drużyn wędrowniczych, stowarzyszonych z drużynami harcerzy i gromadami zuchów.

Pamiętajcie, że program wędrowniczy to nie tylko wyprawy-wędrówki. Elementy programu wędrowniczego to również zorganizowane formy służby, rozwoju zainteresowań, życia towarzyskiego, akcje zarobkowe czy wydarzenia kulturalne. Wędrownicy powinni też mieć możliwość zdobywania stopni harcerza orlego i Harcerza Rzeczypospolitej.

Wyprawy w hufcach

W szczegolnośći warto, by w hufcach były organizowane wyprawy wędrownicze, wzorowane na wyprawach organizowanych w latach 2017–2019 na poziomie chorągwi. Ich założenia, cele i forma zostały opisane poniżej. Wędroreferat udziela wszelkiego wsparcia przy planowaniu takich wypraw.

Wyprawy wędrownicze

Wyprawy są w założeniu adresowane do wszystkich chłopaków w wieku wędrowniczym. Jedynym wymaganiem jest ukończone 16 lat i stopień ćwika (dopuszcza się wyjątki). Na wyprawę mogą też jechać instruktorzy-stażyści, chcący zapoznać się z metodyką wędrowniczą.

Dla wędrowników

Motyw przewodni wyprawy to możliwość przeżycia przygody z rówieśnikami-harcerzami i poznania smaku wędrownictwa. Jednocześnie wyprawa jest traktowana jako pierwszy moduł Cechu Instruktorskiego. Metodycznie ma być uzupełnieniem pracy w drużynie wędrowniczej (tam, gdzie taka działa) i jej częściowym zastąpieniem (tam, gdzie wędrowników nie ma). Kształceniowo ma być zachętą do wstąpienia na ścieżkę kształcenia instruktorskiego. Nie znaczy to jednak, że wędrownik musi po niej jechać na kurs drużynowych. Jechać na wyprawę może każdy, niezależnie od tego, czy i co chce robić dalej w harcerstwie.

Program wyprawy to przede wszystkim wędrówka i służba. Jest też miejsce na dyskusje, przede wszystkim nt. idei (wartość abstynencji, relacje damsko-męskie, praca nad sobą, traktowanie życia jako służby…)

Dla instruktorów

Instruktorzy, którzy chcą poznać tajniki metody wędrowniczej, mogą zgłosić się na wyprawę jako stażyści. Stażyści pod okiem szefa wyprawy biorą udział w jej planowaniu i przygotowaniu a potem jadą na wyprawę w charakterze kadry. W czasie tej pracy „na żywo” mogą dowiedzieć się, jak układać program wędrowniczy i jak podchodzić do pracy z wędrownikami.

Najbliższa wyprawa

Obecnie wyprawy na poziomie chorągwi nie odbywają się z powodu małej liczby chętnych. Zachęcamy do organizowania wypraw wg powyższych założeń we własnych środowiskach: szczepach i hufcach.

Wędrownicy na Mazowszu

Obecnie w Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy działają następujące jednostki wędrownicze (stan na dzień 19 stycznia 2022):

 • pluton wędrowniczy przy 1 MDH – pwd. Gerard Wocial – teren działania: Mińsk Mazowiecki – kontakt: [email protected]
 • 5 WDW „Orkan” – pwd. Jakub Górniak – teren działania: Warszawa – kontakt: [email protected]
 • 16 WDW „Oldboys” – phm. Mateusz Kaczkowski – teren działania: Ochota – kontakt: [email protected]
 • 80 WDW „Beskid” – pwd. Krzysztof Uchnast – teren działania: Ursynów, Błonie – kontakt: [email protected]
 • 82 pWDW „Twierdza” – phm. Jakub Kuciak – teren działania: Grochów – kontakt: [email protected]
 • 123 WDW – pwd. Michał Stelmaski – teren działania: Ursus, Włochy – kontakt: [email protected]
 • 145 WDW – phm. Dawid Zimnowodzki – teren działania: Wawer, Rembertów, Wesoła – kontakt: [email protected]

Przewodzą nie po to by być pierwszymi, ale po to by służyć.