składki instruktorskie

Wysokość składek instruktorskich w roku 2021:

– 15,00 zł/miesiąc (180,00 zł za rok) – wysokość normalna;
– 7,50 zł/miesiąc (90,00 zł za rok) – wysokość „ulgowa” (uczniowie i studenci).

Nr konta do wpłacania składek:
85 2130 0004 2001 0291 1139 0029.
Tytułem: składki instruktorskie 2021 imię i nazwisko.
Konto prowadzone jest przez: Okręg Mazowiecki ZHR, ul. Ursynowska 36/38, 02-605 Warszawa.

Składki opłacamy za cały rok z góry, a termin płatności Zarząd Okręgu ustalił do 22 lutego 2021 r.

W indywidualnych sytuacjach Komendant Chorągwi może podjąć decyzję o zmniejszeniu / umorzeniu / odroczeniu płatności składek instruktorskich. Instruktorów potrzebujących
wsparcia prosimy o kontaktowanie się mailowo z Komendantem Chorągwi.

Podstawy regulaminowe:
– Rozkaz Komendanta Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy L21/2020 z dn. 30.12.2020 r. (patrz pkt. 3)

– Uchwała Zarządu Okręgu Mazowieckiego nr 36/XVII/2020 z dn. 16.12.2020 r.  (patrz §3 i §5 pkt. 2)

– Statut Związku Harcerstwo Rzeczypospolitej (patrz §13 pkt. 1 lit. b))

– Regulamin Służby Instruktorskiej ZHR (patrz  §8 pkt. 1 lit. b))

Przewodzą nie po to by być pierwszymi, ale po to by służyć.