HR

Kapituły Harcerza Rzeczypospolitej w Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy:

  • Kapituła HR (UHH-y „Rawicz”) – e-mail
  • Kapituła HR przy 16 WDHiZ im. „Zawiszy Czarnego” (WZD „Zawrat”) – e-mail
  • Kapituła HR przy WHH-y „Grochów” – e-mail
  • Kapituła HR przy 123 WDHiZ (WHH-y „Klucz”) – e-mail
  • Kapituła HR przy WHH-y „Saska Kępa” – e-mail
  • Kapituła HR przy MHH-y „Kresy” im. hm. RP Henryka Glassa – e-mail
  • Kapituła HR przy MHH-y „Pogranicze” – e-mail
  • Kapituła HR przy PHH-y „Watra” – e-mail
  • Kapituła HR przy UHH-y „Rawicz” – e-mail
  • Kapituła HR przy WHH-y „El Dorado” – e-mail

Interpretacje dot. zasad powoływania i funkcjonowania Kapituł HR w Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy:

Rozkaz L15/2012 z dnia 19 października 2012 roku:

W przypadku kiedy komendant jednostki przy której działa kapituła (z powołania rozkazem komendanta chorągwi) jest w stopniu niższym niż HR, to:

• zmiana składu i powołanie do niej nowych członków następuje wyłącznie na wniosek przewodniczącego kapituły i w porozumieniu z komendantem danej jednostki.
• otwarcie/ zamknięcie próby oraz przyznanie stopnia następuje na wniosek przewodniczącego kapituły przez komendanta jednostki nadrzędnej, będącego w stopniu HR.

Rozkaz L24/2019 z dnia 15 grudnia 2019 roku:
W Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy stopień Harcerza Rzeczypospolitej przyznać może komendant jednostki przy której działa kapituła posiadający stopień podharcmistrza i Harcerza Rzeczypospolitej bez względu na rodzaj jednostki, której jest komendantem (tzn. drużynowy, szczepowy, hufcowy, przewodniczący kręgu akademickiego/instruktorskiego itp.).

 

Przewodzą nie po to by być pierwszymi, ale po to by służyć.