Przewodzą nie po to by być pierwszymi, ale po to by służyć.