Otwarte Konsultacje z KI

Druhowie!

Jako Komisja Instruktorska doszliśmy do wniosku, że może być przydatny dla Was, jako opiekunów prób na stopnie oraz kandydatów realizujących te próby, bliższy kontakt i możliwość konsultacji z członkami Komisji planowanych zadań lub omówienie stopnia realizacji i problemów w trakcie próby.

Z tego względu chcemy Wam zaproponować Otwarte Konsultacje z członkami Komisji.
Odbywać się będą co dwa tygodnie, w środy, w godzinach 19:00-20:00, zdalnie, pod poniższym linkiem:
https://meet.google.com/pmu-dfip-pag

W trakcie konsultacji można zadawać pytania związane z kwestiami technicznymi i organizacyjnymi pracy Komisji, ale również (a nawet szczególnie) skonsultować merytorycznie kwestie związane z próbą: np. sformułowanie zadań, wymagane dokumenty, jak potwierdzić swoje osiągnięcia itp.
Oczywiście – konsultacja taka nie zastąpi spotkania z Komisją, ale może pomóc Wam się do niej przygotować.

Na razie planowane terminy Otwartych Konsultacji:

  • 6 marca
  • 20 marca
  • 3 kwietnia
  • 17 kwietnia
  • 15 maja
  • 29 maja

Do zobaczenia!

Przewodzą nie po to by być pierwszymi, ale po to by służyć.