Referent Wędrowników

hm. Jan Kamiński – Referent Wędrowników
wedroreferat.maz@zhr.pl
W harcerstwie od 3 maja 2002 roku. Przez 10 lat był drużynowym: najpierw harcerzy, potem wędrowników. Pełnił też rozmaite funkcje na poziomie hufca i chorągwi. W chorągwi zajmował się przede wszystkim kształceniem: działał w zespole Agricoli oraz w kadrach kursów podharcmistrzowskich: Jakobstaf i „W samo południe” oraz HD. Weteran niezliczonych obozów: stałych i wędrownych, krajowych i zagranicznych, pieszych, rowerowych, kajakowych i żeglarskich.

Przewodzą nie po to by być pierwszymi, ale po to by służyć.