Referent Harcerzy

phm. Jakub Pajkowski – Referent Harcerzy
[email protected]
W harcerstwie od 2005 roku, harcerz i drużynowy 7 UDH Gniazdo, z którą zdobył miano Drużyny Orlej, a potem 3 lata z rzędu utrzymywał kategorię puszczańską. Od października 2018 referent harcerzy. Marzy, o tym że kiedyś Chorągiew będzie liczyć 77 drużyn.
Z wykształcenia absolwent pielęgniarstwa na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, student I roku studiów magisterskich w Szkole Głównej Handlowej.

Przewodzą nie po to by być pierwszymi, ale po to by służyć.