Przewodniczący Kapituły HR przy MChH-y

hm. Marek Gajdziński – Przewodniczący Kapituły HR przy Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy
[email protected]

Przewodzą nie po to by być pierwszymi, ale po to by służyć.