KOMENDANT CHORĄGWI

hm. Jakub Pajkowski – Komendant Chorągwi
[email protected]
W harcerstwie od 2005 roku, harcerz i drużynowy 7 UDH Gniazdo, z którą zdobył miano Drużyny Orlej, a potem 3 lata z rzędu utrzymywał kategorię puszczańską. Od października 2018 referent harcerzy, w 2020r. komendant kursu instruktorskiego Majstersztyk. W marcu 2022 roku wybrany przez instruktorów Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy na Komendanta Chorągwi.
Z wykształcenia absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Szkoły Głównej Handlowej, zawodowo zajmujący się zarządzeniem procesami i projektami.

Przewodzą nie po to by być pierwszymi, ale po to by służyć.