Wędromek

ZASADY REZERWACJI 

Aby zarezerwować domek należy wybrać wolny termin z KALENDARZA – wkrótce będzie on dostępny także w zakładce na stronie Okręgu. 

Następnie należy napisać na adres [email protected] (węDRDomek), zawierając w tytule słowo „Rezerwacja domku”. 

W mailu należy zawrzeć (uwaga – pominięcie którejkolwiek z tych informacji skutkuje brakiem rezerwacji domku): 

 • termin, w jakim chciałbyś skorzystać z domku (dzień, dokładne godziny wydarzenia), 
 • imię i nazwisko, adres mailowy osoby koordynującej wydarzenie i telefon kontaktowy (służące między innymi do przekazania klucza), 
 • nazwę wydarzenia,  dla jakiego środowiska będzie to wydarzenie,
 • krótki opis co to za wydarzenie, ile osób przewidujecie i jaką część domku będziecie wykorzystywać.

Po stronie korzystającego leży zatroszczenie się o odebranie klucza z Biura Okręgu w czasie godzin pracy (ul. Ursynowska 36/38). 

Po akcji należy dostarczyć go z powrotem do Biura Okręgu w terminie 5 dni od daty zakończenia wydarzenia.W domku włączony jest alarm – informacje o jego rozbrojeniu przekazujemy odpowiednio użytkującym.

Korzystając z domku należy zapoznać się z obowiązującymi w domku zasadami. Domek dzielimy z Fundacją. Brak przestrzegania zasad może skutkować ograniczeniem organizacji wydarzeń w Domku. 

Najważniejsze zasady:

 • należy wyrzucić śmieci z łazienki i kuchni (wiata naprzeciwko domku, po drugiej stronie ulicy)
 • proszę zostawić porządek w toalecie,
 • w razie potrzeby i nieporządku po wydarzeniu – należy zamieść podłogę lub/i ją umyć,
 • upewnić się, że nie zostały żadne rzeczy/materiały,
 • zgasić światła i wyłączyć grzejniki elektryczne (!) (w zimę przełączyć grzejniki na śnieżynkę).

W razie bezpośredniego polecenia od koordynatora domku należy ponadto:

 • uzupełnić zapasy środków czystości lub kawy/herbaty
 • wykonać służbę na rzecz domku (np. porąbanie drewna)

W przypadku zepsucia danego przedmiotu/zastania nieakceptowalnego nieporządku lub innych wątpliwych przypadków dotyczących stanu domku – proszę o bezpośredni kontakt ze mną.

Uwaga nt. parkowania!
Od 1 października 2021 obowiązuje zakaz wjazdu i parkowania samochodów na Osiedle Jazdów bez identyfikatora. Jest to spowodowane ogromną presją samochodów na osiedle, m.in. po zlikwidowaniu parkingu przed Sejmem oraz wzrostem aktywności organizacji działających na Jazdowie. W przypadku konieczności przyjazdu samochodem i skorzystania z identyfikatora – proszę kontaktować się bezpośrednio z koordynatorem.

Przewodzą nie po to by być pierwszymi, ale po to by służyć.