vice-komendant Chorągwi

hm. Jan Pastwa – vice-komendant Chorągwi
[email protected]
Założyciel i drużynowy 301 Warszawskiej Drużyny Harcerzy im. Witolda Pileckiego, organizator kursów instruktorskich, hufcowy, komendant chorągwi, przewodniczący Komisji Instruktorskiej, a teraz zastępca komendanta – pomaga zorganizować prace Komendy. Ma nowe hobby: sędziowanie piłki nożnej.

Przewodzą nie po to by być pierwszymi, ale po to by służyć.