referent ds. kadry

phm. Jakub Kuciak – referent ds. kadry
jakub.kuciak@zhr.pl
Harcerz w trzecim pokoleniu. Przez cztery lata drużynowy 82 Warszawskiej Drużyny Harcerzy “Zbroja” im. gen. Augusta Emila Fieldorfa “Nila” oraz członek kadr kursów instruktorskich. Od października 2019 vice-namiestnik na Grochowie, a od marca 2020 referent ds. kadry. Spotkać go można na Pekinie, w Mordorze, czy w redakcji Azymutu. Zrobi sobe kiedyś koszulkę z napisem “Zapytaj mnie o niebieskie palety”

Przewodzą nie po to by być pierwszymi, ale po to by służyć.